Loading...

שימו לב – זמני האספקה במשלוחים יהיו ארוכים מהרגיל עקב החגים

התנאים שלנו

ברוכות הבאות לאתר האינטרנט של שני שמר.

אתר זה הינו חנות למכירת בגדי הים מבית האפנה שני שמר ואנו מקוות כי תיהני לקנות אצלנו  וכמובן תחזרי אלינו שוב. אנו עושות מאמצים רבים כדי להקל על הקנייה באתר ועל הביקור בו ומבקשות להבהיר את תנאי השימוש באתר ובכל חלק המשולב בו, לרבות השירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו.

אנו מבקשות כי תקראי תקנון זה בעיון בטרם שימושך באתר, שכן שימוש מכל סוג באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו מהווה הצהרה מצידך כי תנאי השימוש שלהלן מוסכמים עליך ואת מתחייבת לפעול על פיהם בכל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים לך בו ו/או באמצעותו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד אולם הם מתייחסים גם לגברים.

הגדרות

 1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המפורטת בצידם:

“שני שמר” – חברת שני שמר בע”מ ח.פ. 515192425 מרחוב הברזל 3 תל אביב 6971005.

“האתר” –אתר האינטרנט המופעל על ידי שני שמר בכתובת www.shanishemer.com ו- www.shanishemer.com.

“המוצרים” – בגדי ים ושאר פרטי ביגוד ואקססוריז וכל יתר הפריטים אליהם מתייחסים השירותים באתר וכל הקשור בכך.

“השירותים” – שיווק, מכירה והפצה של המוצרים וכל יתר השירותים אשר יינתנו על ידי שני שמר, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות האתר.

אספקה ומשלוחים –

 1. שני שמר מאפשרת לך לבחור בעת רכישת המוצרים, בהתאם להעדפתך, האם לאסוף את המוצרים שנרכשו על ידך ממשרדי שני שמר או האם לקבלם באמצעות משלוח לכתובתך, כפי שיפורט להלן. למען הסר ספק מובהר כי שני שמר תהיה רשאית בכל עת ובטרם השלמת רכישת המוצרים על ידך להפסיק ו/או להגביל את משלוח המוצרים או איסופם, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. במקרה בו בחרת באיסוף המוצרים באופן עצמאי יהיה עליך להגיע למשרדי שני שמר בכתובת רחוב הברזל 3 תל אביב עד 7 ימים ממועד הרכישה וזאת באמצעות תיאום מראש עם נציגתנו בטלפון שמספרו 050-9923444. איסוף המוצרים יתאפשר רק בכפוף להצגת אישור הרכישה, אשר ישלח אליך בדואר אלקטרוני לאחר רכישת המוצרים, וכן תעודת זהות או רישיון נהיגה עם תמונה של רוכש המוצרים בפני נציגת שני שמר במשרדי שני שמר.

נא תשומת לבך כי שמירת המוצרים במשרדי שני שמר לא תתאפשר לאחר 7 ימים ממועד הרכישה ומשכך שני שמר לא תהיה אחראית למסירת המוצרים שנרכשו בכל מקרה בו לא תגיעי במועד הנדרש לאיסוף המוצרים, כאמור לעיל, ואת עשויה שלא לקבל את המוצרים במקרה זה ולא תהיינה לך ואת מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי שני שמר ו/או כלפי מי מטעמה בעניין זה.

 1. במקרה בו בחרת במשלוח המוצרים לכתובתך אנו מבקשים כי תדעי ששני שמר פועלת על מנת לזרז את מועד אספקת המוצרים שהזמנת מהר ככל הניתן ובהתאם לכך אנו נארוז ונוציא למשלוח את המוצרים שרכשת בתוך 2 ימי עסקים בלבד מיום בו השלמת את רכישת המוצרים באתר בהתאם לפרטים אותם מסרת באתר ו/או לנציגתנו בטלפון. ביצוע המשלוח ייעשה באמצעות דואר ישראל ו/או חברת שליחויות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של שני שמר.
 2. בכל מקרה מובהר במפורש כי שירות משלוח המוצרים ייעשה לכתובות הרשומות בתחומי מדינת ישראל בלבד וכן לכל יעד אחר, כפי שיוגדר ויתאפשר במערכת האתר מעת לעת.
 3. מועדי אספקת המשלוח תלויים בדואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם והם מוערכים כדלקמן:

משלוח בשרות מהיר אקספרס בארץ מגיע לרוב חלקי ישראל עד 4 ימי עסקים מיום השלמת ההזמנה באתר. מובהר כי לישובים חריגים בהם לא מבוצע שירות מהיר אקספרס כאמור שני שמר תוציא את המשלוח באמצעות שירות משלוחים המגיע תוך 5-6 ימי עסקים.

משלוח בנקודת איסוף מגיע לנקודת הסמוכה ליעד המשלוח עד 14 ימים מיום השלמת ההזמנה באתר.

 1. מאחר ומשלוח המוצרים מבוצע על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם ולשני שמר אין שליטה ויכולת פיקוח על מתן שירותי המשלוח כאמור, ברור כי שני שמר לא תהא אחראית בשום אופן לשירות המשלוח הניתן על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם (לרבות באופן חלקי ו/או חסר ו/או לקוי), לרבות לעניין מועד אספקת המוצרים ו/או לכל אובדן ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לכל אדם ולכל רכוש, לרבות לך ו/או למי מטעמך ו/או לרכושך, כתוצאה ו/או בקשר עם שירותי המשלוח על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם ולא תהיינה לך ואת מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי שני שמר ו/או כלפי מי מטעמה. יחד עם זאת חשוב כי תדעי כי אנו בשני שמר נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לפתור כל שאלה ו/או בעיה.
 2. מובהר כי האחריות לאיסוף המוצרים ולקבלת המוצרים אשר נשלחו אליך חלה עליך בלבד ובכל מקרה בו המוצרים הוחזרו לשני שמר על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם בשל אי איסוף המוצרים ו/או סירוב לקבל ו/או במקרה בו הזנת פרטים שגויים ו/או חסרים ו/או בכל מקרה אחר שאינו תלוי בשני שמר את תהיי זכאית כי משלוח המוצרים ישלח אליך פעם אחת נוספת בלבד, בהתאם לבקשתך ובתוספת דמי משלוח נוספים ודמי טיפול כפי שיהיו קבועים באותה עת בתקנון זה ואין לך ולא תהיינה לך ואת מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי שני שמר ו/או כלפי מי מטעמה בעניין זה.

עלויות משלוח – 

 • משלוח לכתובת הרשומה בתחומי מדינת ישראל בלבד:

משלוח לנקודת איסוף  – 10 ש”ח.

שרות מהיר אקספרס בארץ – 35 ש”ח.

 • משלוח לכתובת שאינה רשומה בתחומי מדינת ישראל:

ארה”ב ואירופה:    דואר רשום לכתובת היעד למשלוח  – 46 ש”ח.

                            דואר אקספרס לכתובת היעד למשלוח  – 128 ש”ח.

אוסטרליה:            דואר רשום לכתובת היעד למשלוח  – 62 ש”ח.

                            דואר אקספרס לכתובת היעד למשלוח  – 152 ש”ח.

יתר היעדים: דמי המשלוח ייקבעו בהתאם ליעד המבוקש, כפי שייקבע באתר ו/או .בהתקשרות בין הצדדים בעת ביצוע ההזמנה.

 • במקרה בו המוצרים הוחזרו לשני שמר על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם בשל אי איסוף המוצרים ו/או סירוב לקבל ו/או במקרה בו הזנת פרטים שגויים ו/או חסרים ו/או בכל מקרה אחר שאינו תלוי בשני שמר – המשלוח ישלח אליך פעם אחת נוספת, בהתאם לבקשתך, בתוספת דמי משלוח נוספים כפי שיהיו קבועים באותה עת בתקנון זה בהתאם ליעד המשלוח ולאופן המשלוח, למעט במקרה של משלוח דואר רשום לכתובת הרשומה בתחומי מדינת ישראל שאז דמי המשלוח הנוספים יעמדו על סך של 15 ש”ח.
 • החברה רשאית לעדכן את תעריפי ההחזרות מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוח החזרת פריטים, עד אשר יעודכנו על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

רכישת המוצרים –

 1. לשם רכישת המוצרים וקבלתם, הן באמצעות שליחתם לכתובתך או באמצעות איסוף עצמי על ידך, בהתאם לבחירתך וכאמור בתקנון זה, הנך מתבקשת בעת רכישת המוצרים לבחור את אמצעי קבלת המוצרים, את אמצעי התשלום ופרטיו ולהזין באתר (או למסור בטלפון) את פרטייך המלאים והמדויקים, כמבוקש ממך באותה עת.
 2. עליך לוודא ולבדוק בטרם ביצוע התשלום כי כל המוצרים והשירותים אשר הזמנו על ידך נכונים, טובים, במידה ובכמות הנכונה ומתאימים לכל צרכיך.
 3. הזמנת המוצרים, לרבות זמינותם, מחירם ומחיר משלוחם, תהא תקפה רק לאחר הזנת כל הפרטים הדרושים ממך, בין היתר כאמור בתקנון זה ובהתאם למופיע בעת רכישת המוצרים באתר או למבוקש ממך בטלפון, לפי העניין, ולאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי ו/או חברת PayPal, לפי העניין, על ביצוע העסקה נשוא הזמנתך.
 4. למען הסר ספק מובהר כי עד לקבלת אישור חברת כרטיס האשראי ו/או חברת PayPal, לפי העניין, על ביצוע העסקה שני שמר אינה מתחייבת לשמירת מחירי המוצרים ו/או מחירי משלוח המוצרים ו/או לשמור מוצרים זמינים למכירה והם יימכרו בשיטת כל הקודם זוכה.
 5. לתשומת לבך, היה ובחרת באפשרות כי נציגתנו תיצור עמך קשר בטלפון לשם ביצוע התשלום אזי אנו נעשה כמיטב יכולתנו ליצור עמך קשר בטלפון בהקדם האפשרי לשם קבלת פרטי הזמנתך וביצוע התשלום על ידך ואולם מובהר שוב כי עד לקבלת פרטי הזמנתך וקבלת אישור חברת כרטיס האשראי ו/או חברת PayPal, לפי העניין, על ביצוע העסקה שני שמר אינה מתחייבת לשמור על מחירי המוצרים ו/או מחירי משלוח המוצרים ו/או על קיומם של מוצרים זמינים למכירה והם יימכרו כאמור בשיטת כל הקודם זוכה.
 6. לא יינתן כפל מבצעים. מבצעים כאלו ואחרים אשר מתפרסמים באתר, שימוש בקופוני הנחה המשמשים כהנחה למבצע כזה או אחר יינתנו למימוש בהתאם להחלטת  הנהלת “שני שמר בע”מ” בלבד ולא ינתן כפל מבצע על קוד קופון הרשמה על מוצרים שכבר בהנחה.
 7. זמינות המוצר במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. מובהר כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים ו/או המוצרים המופיעים באתר. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע.
 8. אין החברה אחראית על בלאי סביר אשר נגרם למוצר כתוצאה משימוש שאינו תואם להוראות היצרן ו/או משימוש לא סביר. יש לעיין בהוראות היצרן אשר מחוברות לפריט.

מדיניות ביטול והחזרה –

 1. שני שמר עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח לך הנאה מלאה ממוצריה ועל כן שומרת את הזכות לבטל את העסקה לפי שיקול דעת החברה ולקבל בחזרה את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”), וזאת על ידי משלוח הודעה בכתב לשני שמר באמצעות מערכת הודעות האתר, בדואר אלקטרוני ו/או בדואר רשום עד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצרים ובלבד שהחזרת לשני שמר בכתובת הברזל 3, תיבה 11, תל אביב מיקוד 6971005 את כל המוצרים אשר ביטלת (כגוון בגדי חוף ואביזרים) וכי אלו לא נפגמו, לא נעשה בהם שימוש וכשתווית המוצר והתווית ההיגיינית לא הוסרו. מובהר כי בכל מקרה של ביטול העסקה כאמור את תשלמי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום ההזמנה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם, למעט במקרה בו בוטלה ההזמנה על ידך עקב הפרה, פגם, אי התאמה או אי אספקת המוצר, כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק שאז לא יגבה ממך דמי ביטול.
  בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע״א 2010 סעיף 6 הגבלת זכות הביטול- לא ינתן החזר כספי או החזרה על בגדי ים ( בכפוף לחוק משרד הבריאות- אין החזרות של חלקים תחתונים).
 2. במידה והנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בסעיף 14ג1 לחוק, את תהיי רשאית לבטל את העסקה עמנו אף בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצרים, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה עמנו, ולעניין זה יחולו בשינויים המחויבים הוראות תקנה 14 לתקנון זה.
 3. במקרה של טעות ו/או השמטה במחיר ו/או בתיאור המוצרים ו/או השירותים או חלקם ו/או במקרה של טעות ו/או השמטה בהזנת הנתונים בדבר מלאי המוצרים הקיים ו/או במקרה של טעות ו/או השמטה בהזנת הנתונים הנדרשים על ידך ו/או במקרה של פעילות לא חוקית מטעמך ו/או בכל מקרה של תקלת תקשורת אשר גרמה לשיבוש ו/או הפרעה ו/או השבתה, מכל סוג שהוא, בביצוע העסקה, שני שמר לא תשא בכל אחריות, באופן ישיר ו/או עקיף, ותהא רשאית לבטל את העסקה או חלקה ובמקרה כזה יוחזרו לך כל הכספים אשר שולמו על ידך לשני שמר בגין המוצרים ו/או השירותים שבוטלו ולא יגבה ממך דמי ביטול.
 4. לשם מענה מהיר מצדנו בכל מקרה של תקלה במוצרים הנך מתבקשת לבדוק את כל המוצרים מיד לאחר קבלתם ולהודיע לשני שמר מיד וללא דיחוי על כל תקלה, תלונה, דרישה ו/או טענה בקשר אליהם. מובהר כי אין בהודעה מצדך, ככל שתהיה, כדי להטיל אחריות כלשהי על שני שמר ו/או לחייב את שני שמר בהחלפת המוצר ו/או ביטול העסקה ו/או במתן כל הטבה אחרת וכל מקרה ייבחן לגופו.
 5. כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדוא”ל) ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר.
 6. משלוח בעת החלפה של מוצר תתבצע ע״י ועל חשבון החברה במשלוח בנקודת איסוף (עד 14 ימי עסקים) במידה והלקוחה מעוניינת במשלוח אקספרס מהיר יהיה על חשבונה.

כללי –

 1. ניתן לפנות לשני שמר בכל שאלה או בקשה בכל שעות היממה (24/7) באמצעות מערכת ההודעות באתר ו/או בדואר אלקטרוני [email protected] וכן בימים ראשון עד חמישי בשעות 09:00-18:00 בימים שישי וערבי חג בשעות 09:00-14:00 בטלפון שמספרו 050-9923444 וכמובן במשלוח מכתב בדואר רשום לכתובת הברזל 3, תיבה 11, תל אביב מיקוד 6971005.
 2. בכניסתך לאתר ו/או בעשיית כל שימוש בו ו/או בשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו את מאשרת ומצהירה כי הנך רשאית לבקר באתר ולעשות כל שימוש בו, לרבות קבלת מידע ו/או רכישת המוצרים ו/או קבלת השירותים ו/או תשלום עבורם, ובכלל זה כי הנך בעלת ההרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי ו/או במערכת PayPal שבאמצעותם את רוכשת את המוצרים ו/או יתר השירותים. מובהר כי בכל מקרה בו יתברר כי לא הייתה לך הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי ו/או במערכת PayPal הנ”ל תהיה שני שמר זכאית, ללא הגבלת זמן, לשיפוי על כל הכספים שתשלם בקשר לכך, בגין כל הוצאותיה האחרות ונזקיה בקשר לכך, מיד לפי דרישתה הראשונה של שני שמר.
 3. על מנת שהמוצרים אותם בחרת והזמנת יגיעו אליך מהר ככל הניתן וכדי שתוכלי לקבל מאתנו שירות מהיר וטוב הנך מתחייבת כי כל המידע אשר נמסר על ידך לשני שמר הנו שלם, מדויק, מתאים ומעודכן. את תישאי במלוא האחריות לכל נזק אשר יגרם לך ו/או לשני שמר ו/או לצד שלישי הנובע ממסירת פרטים לא שלמים ו/או לא מדויקים ו/או שגויים, מכל סיבה שהיא.
 4. בית האופנה שני שמר עושה מאמצים רבים כדי להרחיב ולגוון את היצע המוצרים הנמכרים באתר ואולם מובהר כי מתן השירותים או חלקם על ידי שני שמר ייעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של שני שמר ללא כל התחייבות לגבי היקף ו/או אופן מתן השירותים ובכלל זה השיווק, ההפצה ו/או המכירה של המוצרים. למען הסר ספק מובהר כי שני שמר תהיה רשאית בכל עת להפסיק ו/או להגביל את השיווק, ההפצה ו/או המכירה של המוצרים, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. כל מידע המופיע באתר, לרבות מדריכים, מאמרים, פרסומים, קישוריות לאתרים, הפניות למידע אחר ו/או נוסף, ניתנים “כמו שהם” (As Is) ו”ככל שיהיו זמינים” (As Available) והם אינם מהווים הנחיה או ייעוץ מסוג כלשהו, אינם חסינים מטעויות והשמטות ואין להסתמך עליהם בביצוע ו/או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי.
 6. האתר עשוי להכיל קישוריות (hyperlink) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ואין לראות בהפניה כאמור כהבעת תמיכה, במפורש או במשתמע, בתוכן המופיע באתר המקושר.

מובהר כי לשני שמר אין שליטה במידע המופיע בכל אתר אחר אליו מפנה האתר כאמור. שני שמר לא תישא, בכל מקרה, באחריות כלשהי לגבי כל מידע ו/או שירות הניתנים באתר המקושר, לרבות ביחס למהימנותם, דיוקם, עדכונם, שלמותם ו/או תדירות פרסומם, ושני שמר לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או אחר שיגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או לרכוש עקב כל שימוש באתר המקושר.

שני שמר לא תהא אחראית לתקינות הקישוריות ו/או לזמינות האתר המקושר ו/או לכל מידע ו/או שירות המופיע בו ו/או באמצעותו.

 1. כל זכויות היוצרים, המדגמים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא, לרבות כל אלמנט של טקסט, תוכן, צילום, מידע, נתון, סוד מסחרי, טבלה, רישום, תרשים, תהליך, שיטת ביצוע, תכנית, תוכנת מחשב, קוד מחשב, תמונה, מודל, עיצוב, שרטוט, סימן מסחר, אמצעים ושיטות יצור, לקט של נתונים (לרבות מאגר מידע) ולקט של חלק או כל זכויות היוצרים ו/או המדגמים ו/או הקניין הרוחני כאמור, מוחשי או מופשט המופיעים באתר, שייכים באופן בלעדי לשני שמר. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, להעביר לצד שלישי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעשות יצירה נגזרת, להשכיר ולעשות כל שימוש מסחרי או שאינו מסחרי, במישרין ו/או באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות מכשיר, באיזה מן הזכויות האמורות לעיל באופן שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי החוק, בלא הסכמתה המפורשת, בכתב ומראש, של שני שמר.

הנך מצהירה כי את מבינה שכל שימוש בלתי מורשה בזכויות היוצרים ו/או בזכויות המדגמים ו/או בקניין הרוחני של שני שמר כאמור לעיל עלול לגרום לנזק בלתי הפיך ו/או לנזק משמעותי אשר עשוי להיות קשה לאומדן.

אין באמור לעיל לפגוע בכל זכות יוצרים ו/או קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.

 1. הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד ואנו פועלות כדי לשמור עליה. באופן זה שני שמר אינה שומרת, מעבדת או משדרת נתוני כרטיסי אשראי במערכותיה אלא מסתמכת בעניין זה על חברת טרנזילה בע”מ אשר הנה ספק שירותי סליקה מקצועי וחיצוני המאושר כעומד בתקן PCI Level 1. יחד עם זאת, כדי לאפשר לנו לשפר ולייעל את מתן השירותים הניתנים על ידנו, בשימושך באתר את מאשרת לשני שמר ו/או למי מטעמה לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר יימסרו על ידך במהלך שימושך באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי הפעילות שלך באתר באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר, בכפוף להוראות החוק.
 2. למעט אם תודיעי לנו אחרת, הנך מאשרת לשני שמר ו/או למי מטעמה לשלוח לך מידע ודברי פרסומת בדבר מבצעים, מוצרים ו/או שירותים בהודעה אלקטרונית ו/או בהודעת מסר קצר, לרבות במשלוח מסרונים, ו/או במשלוח דואר לכתובתך ו/או באמצעות פקסימיליה ו/או במערכת חיוג אוטומטי ו/או ובכל דרך אחרת, בין היתר, בהתאם לפרטים אשר יימסרו על ידך במהלך שימושך באתר. מובהר כי תהיי רשאית להודיע לשני שמר בכל עת על סירובך לקבל מידע ו/או דבר פרסומת.
 3. שני שמר מקבלת בברכה כל תיוג חיובי שלה, של מוצריה ושל שירותיה ברשת האינסטגרם והיא מבקשת להבהיר כי כל תיוג של תוכן בתגיות #shanishemer ו/או #shanishemerswimwear מהווה מצדך הזמנה לשיתוף התוכן שתויג או חלקו וכהסכמה שלך להעלאת התוכן שתויג או חלקו לאתר שני שמר ו/או לכל מדיה אחרת ולפרסומו על ידי שני שמר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של שני שמר. מובהר כי תהיי רשאית להודיע לשני שמר בכל עת על סירובך לשיתוף ולפרסום התכנים ו/או חלקם אשר תויגו על ידך, כאמור.
 4. השרת בו מאוחסן האתר מכיל אמצעים לאבטחת מידע ולמניעת חדירת בלתי מורשים תוך שימוש ב- RapidSSL. אולם, מובהר כי באמצעים אלו אין אבטחה מושלמת ועל כן שני שמר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, באופן ישיר ו/או עקיף, במקרה של גילוי ו/או שימוש במידע הנמסר על ידך הנובע מחדירה של בלתי מורשים ו/או ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטת שני שמר.
 5. שני שמר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באחריות כלשהי, על פי כל עילה שהיא, כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, במקרה של איחור כלשהו במתן השירותים ואספקת השירותים ו/או במקרה של טעויות ו/או השמטות ו/או הוספות ו/או שיבושים בפרסומי המוצרים ו/או השירותים, כולם או חלקם, ו/או תקינות האתר ו/או קווי התקשורת ואו לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, אשר ייגרמו בגין השיבושים או ההפרעות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שני שמר לא תהיה אחראית כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לכל אדם ולכל רכוש, בשל נסיבות שאין לשני שמר שליטה עליהן, ובכלל זה הפסקות חשמל ו/או אי תקינות מערכות המחשב ו/או אי תקינות תשתית אחסון האתר ו/או אי תקינות מערכות צדדים שלישיים הנותנים לשני שמר שירותים ו/או אי תקינות מערכת התקשורת ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון.
 6. שני שמר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באחריות כלשהי, על פי כל עילה שהיא, כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, במקרה של שימוש במוצר שלא בהתאם להנחיות היצרן, לרבות כיבוס המוצר שלא בהתאם להוראות היצרן, ו/או בכל מקרה של שימוש לא סביר ו/או שימוש במוצר שלא למטרה לה הוא נועד ו/או במקרה של בלאי טבעי ו/או כיוצב’.
 7. שני שמר תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא לשנות את חזותו של האתר וכן לשנות, לתקן, להוסיף ו/או למחוק לפי שיקול דעתה הבלעדי כל מידע ו/או מוצר ו/או מחיר ו/או שירותים הניתנים באתר, לרבות אך לא רק את תנאי תקנון זה, והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל שינוי כאמור.
 8. שני שמר תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא להציע ו/או להחליף ו/או לשנות ו/או להפסיק ו/או להסיר מבצעים, הטבות ו/או הנחות לפי שיקול דעתה הבלעדי והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל פעולה כאמור.
 1. שני שמר תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא להפסיק את פעילות האתר לאלתר או להגביל את השימוש בו לזמנים אשר ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל פעולה כאמור.
 2. שני שמר תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא למנוע מכל אדם ו/או גוף לעשות שימוש באתר ו/או למנוע מכל אדם ו/או גוף את הגישה לאתר, חלקו או כולו, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל פעולה כאמור.
 3. שני שמר תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא להעביר זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי תקנון זה ו/או על פי כל הסכם ו/או דין, לרבות בקשר אליך ו/או למי מטעמך.
 4. תנאי תקנון זה מגבשים את כל ההסכמות, ההצהרות וההבנות בינך, מחד, לשני שמר, מאידך, ובאים במקום כל תנאי שימוש ו/או מסמך ו/או הסכמה, בין בעל פה ובין בכתב, שקדמו לתקנון זה.
 5. הנך מסכימה ומתחייבת לכל תנאי תקנון זה ומובן לך כי כל שינוי או תיקון בתנאים אלו או בתנאי מתנאיו או כל ויתור על זכות מזכויות שני שמר יהיו בני תוקף רק בהסכמתה המפורשת, בכתב ומראש של שני שמר.
 6. אי הפעלה בין בכלל ובין במועד של כל זכות מזכויות שני שמר על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי כל דין לא תיחשב כויתור עליה מצד שני שמר.
 1. כל הודעה שתשלח על ידנו לפי הכתובת אשר נמסרה על ידך, בין היתר במהלך שימושך באתר, תחשב כנמסרת לתעודתה בתום 72 שעות ממועד השליחה בדואר רשום או מיד בעת מסירתה באמצעות שליח, וכל הודעה שתשלח על ידנו לתיבת הדואר האלקטרוני אשר נמסרה לנו על ידך, בין היתר במהלך שימושך באתר, תחשב כנמסרת לתעודתה בתום 12 שעות ממועד שליחתה.
 2. על תקנון זה ועל השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד והסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל מחלוקת שתתעורר עקב השימוש באתר, לרבות בגין תקנון זה, תהא לבתי המשפט המוסמכים בנצרת. אולם, למרות האמור לעיל בתקנה זו, שני שמר לא תהיה מנועה מלנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכל בית משפט בעל סמכות מקומית ו/או עניינית אחרת לשם קבלת כל סעד דרוש ו/או רצוי, לרבות אך לא רק צו מניעה, לשם הגנה על הקניין הרוחני של שני שמר ו/או בשל כל הפרה של תנאי תקנון זה ו/או כל דין.

נשמח לעמוד לשרותכן בכל עת.

Shalom
Israel

הידעת? הקטלוג המלא שלנו מופיע בצורה זהה בשפה העברית לנוחיותך עם מחירים בשקל

The same site with our complete catalog in Hebrew, an option for prices in shekels, Created especially for our Israeli audience

מדריך מידות לנשים